MTS Timmerman

Omdat wij in een oude stal, een bestaande situatie toe waren aan vernieuwing zijn wij uit gaan zoeken welk type ligbox het beste in onze stal en bij onze koeien past. Onze stal is gebouwd in 1980 en heeft boxmaten die voor die tijd gangbaar waren. Om onze koeien toch voldoende ruimte te bieden raakten wij geinteresseerd in de flexibele ligboxen van agriprom. Ook het gevaar dat koe kunnen komen te liggen in stalen ligboxen willen wij beperken tot een minimum.
Nadat de eerste ligboxen bij de droge koeien in de stal stonden zagen wij direct al dat onze koeien er een stuk comfortabeler in lagen dan bij onze oude paddestoelboxen. De koeien hebben meer ruimte en kunnen op een natuurlijke manier in de box liggen. De koeien hebben de mogelijkheid nu om beide achterpoten geheel opzij te leggen, dit deden onze koeien voorheen niet. Ook hebben de koeien meer kopruimte. Nu zit de nieuwe stalinrichting er ruim een week in en de koeien krijgen steeds beter in de gaten dat wanneer ze ‘lepeltje lepeltje’ gaan liggen ze veel meer ruimte hebben. Koeien die dwars in de box gaan liggen waar iedereen bang voor is, hebben wij nog niet gehad. De boxafscheiding is met de bovenste buis ertussen voldoende stevig dat bij inseminatie een koe in de box gejaagd kan worden en deze niet naar links of rechts kan vluchten over de box heen.
Onze koeien zijn tevreden met de nieuwe ligboxen en hierdoor wij ook!

Frank